กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย "อาซูรอสัมพันธ์"รายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปีแย๊ะ และศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กดารุสสลาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย "อาซูรอสัมพันธ์" ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ การทำขนมอาซูรอ และเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในระหวา่งกันในชุุมชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**