กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบือมัง

รายละเอียด :
    

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบือมัง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวขนตำบลบือมัง ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การิหารส่วนตำบลบือมัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่น อันจะสร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**