กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บือมัง
รายละเอียด :
    

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ได้ดำเนินการงานกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ด้านสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลบือมัง

ได้แก่ รร.บ้านปงตา รร.บ้านมาแฮ รร.บ้านบือมัง รร.บ้านเจาะบือแม สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มปฏิวัติขยะบ้านปงตา ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ธนาคารต้นไม้ ศพด.บ้านปีแย๊ะ ศพด.ดารุสสลาม ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้อายุ  ศูนย์การศึกษาอิสลามนูรุลอีมาน

เพื่อดำเนินโครงการด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลบือมัง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 326,403 บาท

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บือมัง มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลบือมัง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564    อ่าน 1121 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**