กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

รายละเอียด :
    
🌈พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 
👉เป็นการกำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังคงกำหนดอัตราในการจัดเก็บเหมือนกับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
                     **********************
💬สำหรับหลักเกณฑ์ในการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีกรณีใช้ประกอบการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ยังคงเหมือนเดิม ดังนี้ (ทบทวนอีกครั้งนะคะ)✍️
      1. กรณีใช้ประโยชน์เกษตรกรรม (โฉนดที่ดิน+บุคคลธรรมดา+เกษตรกรรม) ยังคงเหลืออีกหนึ่งปีที่จะได้รับการบรรเทาภาระภาษีโดยการยกเว้นภาษี คือ ปี 2565 (มาตรา 96) ส่วนปี 2566 จะต้องพิจารณามูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าเกินกว่า 50 ล้านบาทหรือไม่ ถ้ามีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีต่อไป (มาตรา 40) 
     2. กรณีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เฉพาะกรณีบ้านหลังหลัก มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์บ้านหลังหลัก ซึ่งมี 2 กรณี ดังนี้ (มาตรา 41)👇👇
🎉กรณีที่หนึ่ง มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา 
2. ที่ดินประเภทโฉนด+สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน)
3. ใช้เพื่ออยู่อาศัย
4. เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน แค่มีชื่อก็เข้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน
(รวมยกเว้นทรัพย์สินทั้งหมด ที่ดิน+สิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน50ล้านบาท) 
🎉กรณีที่สอง มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา 
2. สิ่งปลูกสร้าง(บ้าน) ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
3. ใช้เพื่ออยู่อาศัย
4. เจ้าของมีชื่อในทะเบียนบ้าน แค่มีชื่อก็เข้าแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน
(ยกเว้นเฉพาะมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ไม่เกิน10ล้านบาท)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน 25 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**