ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  

    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครหรือส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๖   ถึง วันที่ ๔กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ

              ผู้สนใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา   หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๑๐๓๑   ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 427 คน