ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง มีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลดังนี้ 1.ผู้อำนวยการกองช่าง 2.นายช่างโยธา 3.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 262 คน