ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 232 คน