ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559)
  รายละเอียด : ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 211 คน