ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีฝาปิด) ณ ถนนสายตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(แบบไม่มีฝาปิด) ณ ถนนสายตะโล๊ะเลาะ หมู่ที่ 1

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน