ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดตาเนาะบือเราะ-ปูลาตือเงาะ หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)
  รายละเอียด :

ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายมัสยิดตาเนาะบือเราะ-ปูลาตือเงาะ หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน