ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือมัง – เขตปฏิรูป หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือมัง – เขตปฏิรูป หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน