ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง ประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ.บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน