ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต ณ สายตะโล๊ะเล๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง – บ้านนาเตย หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต

ณ สายตะโล๊ะเล๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง – บ้านนาเตย หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน