ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต ณ สายลูโบ๊ะบือโน หมู่ที่ 4 – บ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลติคคอนกรีต

ณ สายลูโบ๊ะบือโน หมู่ที่ 4 – บ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน