ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม

ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน