ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม

ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน