ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานการใช้จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน