ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยกูโบร์โต๊ะเย๊าะ – บาเละฮีเล บ้านบือมัง หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายซอยกูโบร์โต๊ะเย๊าะ – บาเละฮีเล

บ้านบือมัง  หมู่ที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน