ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเลาะ-นาเตย หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายตะโล๊ะเลาะ-นาเตย หมู่ที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน