ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเลาะ - นาเตย หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตะโล๊ะเลาะ - นาเตย หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน