ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเกี๊ยะกาปง หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตะโล๊ะเกี๊ยะกาปง หมู่ที่ 4

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 89 คน