ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 10 โครงการ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ 

หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 10 โครงการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน