ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์บาโงป่าว-จืองาบาลิง หมู่ที่ 3
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์บาโงป่าว-จืองาบาลิง หมู่ที่ 3 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน