ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้า อบต.บือมัง – โรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ

สายหน้า อบต.บือมัง – โรงเรียนบ้านปงตา หมู่ที่ 5

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน