ข่าวสาร
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ ณ สายตาดีกา บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคูระบายน้ำ

ณ สายตาดีกา บ้านปีแย๊ะ หมู่ที่ 6

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน