ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  รายละเอียด :

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่/ส่งทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-299985
3. ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.buemung.go.th/
4.E-mail : buemung_002@hotmail.com
5.Facebook อบต.บือมัง
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน