ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง จะดำเนินการจัดโครงการกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชน เยาวชน สตรี และผู้สนใจ ในพื้นที่ตำบลบือมัง ท่านใดสนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน