ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน