ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานผลการสำรวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ก.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 ก.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 มิ.ย. 2563
4 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 พ.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 มี.ค. 2563
7 ประกาศอบต.บือมัง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 ก.พ. 2563
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 ม.ค. 2563
9 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 ม.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29