ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 มิ.ย. 2562
92 ลานกีฬา/สนามกีฬาในตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 เม.ย. 2562
93 ประกาศผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 มี.ค. 2562
94 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 มี.ค. 2562
95 ประกาศแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 มี.ค. 2562
96 เผยแพร่ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 มี.ค. 2562
97 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 ก.พ. 2562
98 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 ก.พ. 2562
99 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 ก.พ. 2562
100 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34