ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" และเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 พ.ย. 2561
102 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 พ.ย. 2561
103 สรุปสถิติการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ต.ค. 2561
104 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ต.ค. 2561
105 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2561
106 ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ต.ค. 2561
107 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2561
108 อบต.บือมังแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ต.ค. 2561
109 วินัยของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ต.ค. 2561
110 วินัยของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34