ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่น อบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ก.ย. 2561
112 ประกาศผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ก.ย. 2561
113 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ก.ย. 2561
114 ผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพอบรมดูงานของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ก.ค. 2561
115 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
10 พ.ค. 2561
116 ประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
07 มี.ค. 2561
117 ประกาศปั่นจักรยานได้อะไรมากมายทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อโลก เพื่อเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 มี.ค. 2561
118 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 มี.ค. 2561
119 มาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 ม.ค. 2561
120 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34