ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ ใช้แผนป้องกันการทุจริต 4ปี
77
01 ม.ค. 2561
122 เผยแพร่ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ธ.ค. 2560
123 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 พ.ย. 2560
124 ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
31 ต.ค. 2560
125 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
30 ต.ค. 2560
126 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ต.ค. 2560
127 ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ต.ค. 2560
128 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 ต.ค. 2560
129 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
02 ต.ค. 2560
130 ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
26 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34