ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 มิ.ย. 2558
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 มิ.ย. 2558
183 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 พ.ค. 2558
184 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 พ.ค. 2558
185 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
162
06 พ.ค. 2558
186 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 พ.ค. 2558
187 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 - 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 เม.ย. 2558
188 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 – 2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
28 เม.ย. 2558
189 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
176
16 มี.ค. 2558
190 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
168
07 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34