ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 พ.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 พ.ค. 2564
13 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
211
27 เม.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์ เรียนผู้ประกอบการทุกท่าน ร้านค้าของท่านติดตั้งป้ายเหล่านี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปี 2564 ขอบคุณค่ะ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 มี.ค. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
19 ก.พ. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ก.พ. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
19 ก.พ. 2564
18 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ม.ค. 2564
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ม.ค. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
19 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34