ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
02 พ.ย. 2557
202 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
30 ต.ค. 2557
203 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
30 ต.ค. 2557
204 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ การจ่ายพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
30 ต.ค. 2557
205 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 ต.ค. 2557
206 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 ต.ค. 2557
207 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 ต.ค. 2557
208 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ต.ค. 2557
209 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
01 ต.ค. 2557
210 รับโอนพนักงานส่วนตำบล
180
03 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34