ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
253
22 พ.ค. 2557
222 ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
23 เม.ย. 2557
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 เม.ย. 2557
224 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
215
24 มี.ค. 2557
225 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
215
08 พ.ย. 2556
226 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 พ.ย. 2556
227 ประกาศติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2556-2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
08 พ.ย. 2556
228 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ต.ค. 2556
229 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 ต.ค. 2556
230 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
25 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34