ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
25 ต.ค. 2556
232 ผลการปฏบัติงานประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
08 ต.ค. 2556
233 ประกาศกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนที่ดำเนินการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 ต.ค. 2556
234 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 ต.ค. 2556
235 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559)
169
01 ต.ค. 2556
236 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
217
11 ก.ย. 2556
237 ประกาศใช้ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
05 ก.ย. 2556
238 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของอบต.บือมัง (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
03 ส.ค. 2556
239 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
387
30 ก.ค. 2556
240 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
340
24 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34