ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
24 พ.ค. 2556
242 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)ปรับปรุงครั้งที่ 2
198
16 พ.ค. 2556
243 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
16 ก.พ. 2556
244 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
362
12 ก.พ. 2556
245 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ได้ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
337
08 ม.ค. 2556
246 ประกาศติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
15 พ.ย. 2555
247 ประกาศการใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
15 พ.ย. 2555
248 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 พ.ย. 2555
249 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
25 ต.ค. 2555
250 แสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
10 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34