ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศใช้ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
01 ต.ค. 2555
252 ประกาศกำหนดส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
12 ก.ย. 2555
253 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
27 ส.ค. 2555
254 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 ส.ค. 2555
255 รับโอนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
525
08 ส.ค. 2555
256 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
03 ส.ค. 2555
257 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
471
22 มิ.ย. 2555
258 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
417
18 มิ.ย. 2555
259 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
18 มิ.ย. 2555
260 อบต.บือมังได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 073201031
587
14 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34