ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
15 พ.ค. 2555
262 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.บือมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
08 พ.ค. 2555
263 รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
256
15 ก.พ. 2555
264 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.บือมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
06 ก.พ. 2555
265 ประกาศการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
30 ธ.ค. 2554
266 ประกาศการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
30 ธ.ค. 2554
267 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
368
13 พ.ย. 2554
268 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
13 พ.ย. 2554
269 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.บือมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
03 พ.ย. 2554
270 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
25 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34