ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
25 ต.ค. 2554
272 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
10 ต.ค. 2554
273 ประกาศกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 ต.ค. 2554
274 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ครั้งที่ 3/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
28 ก.ย. 2554
275 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
27 ก.ย. 2554
276 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
573
29 ส.ค. 2554
277 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.บือมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
03 ส.ค. 2554
278 ประกาศผลการคัดเลือก “ทุนการศึกษายะลารักในหลวง”ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
472
10 มิ.ย. 2554
279 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
467
10 มิ.ย. 2554
280 ขอเชิญเข้ารับฟังกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
406
02 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34