ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 การตรวจมะเร็งเต้านม ดาวน์โหลดเอกสาร
499
15 มิ.ย. 2553
312 เชิญฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
554
07 มิ.ย. 2553
313 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
435
05 เม.ย. 2553
314 ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
463
06 ม.ค. 2553
315 บัญชีมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
385
06 ม.ค. 2553
316 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
05 ม.ค. 2553
317 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
04 ม.ค. 2553
318 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
30 ธ.ค. 2552
319 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
30 ธ.ค. 2552
320 มอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. และปลัด. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
465
29 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34