ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1334
25 ธ.ค. 2552
322 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
25 ธ.ค. 2552
323 กระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
446
18 ธ.ค. 2552
324 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
21 พ.ย. 2552
325 รายงานทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ อบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
927
03 พ.ย. 2552
326 รายงานทะเบียนประวัติผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
962
10 ต.ค. 2552
327 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา อบต.ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
06 ต.ค. 2552
328 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
25 ก.ย. 2552
329 ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
16 มิ.ย. 2552
330 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
15 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34