ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 รายงานทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์ อบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
578
10 มิ.ย. 2552
332 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2553
468
02 มิ.ย. 2552
333 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอแผนพัฒนาสามปี 52 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
04 เม.ย. 2552
334 ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอแผนพัฒนาสามปี 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
10 ก.พ. 2552
335 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
06 ม.ค. 2552
336 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 52 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
05 ม.ค. 2552
337 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
29 ส.ค. 2551
338 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2552-2554) ของอบต.บือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
509
29 ส.ค. 2551
339 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
03 ก.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34