ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 ก.ย. 2563
32 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 ส.ค. 2563
33 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 ส.ค. 2563
34 ประชาสัมพันธ์ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ก.ค. 2563
35 กิจกรรมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ก.ค. 2563
36 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 มิ.ย. 2563
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 มิ.ย. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ประกาศแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 พ.ค. 2563
39 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 พ.ค. 2563
40 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34