ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬาในตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 ม.ค. 2563
52 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
18 ม.ค. 2563
53 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
16 ม.ค. 2563
54 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 ม.ค. 2563
55 ขอประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" และเชิญร่วมบริจาคหนังสือ
115
13 ม.ค. 2563
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
08 ม.ค. 2563
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ม.ค. 2563
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดทำแผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ธ.ค. 2562
59 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ธ.ค. 2562
60 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34