ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 โครงการตำบลบือมังปลอดขยะ
89
30 ก.ย. 2562
82 คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
14 ส.ค. 2562
83 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ก.ค. 2562
84 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ก.ค. 2562
85 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 มิ.ย. 2562
86 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
136
21 มิ.ย. 2562
87 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 มิ.ย. 2562
88 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 มิ.ย. 2562
89 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 มิ.ย. 2562
90 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลบือมัง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34