ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 เม.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 เม.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ก.พ. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2,4,5,6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 ม.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ม.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเกี๊ยะกาปง หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ธ.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบีเจาะห์ฆาบูห์ – ตะโล๊ะเกี้ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ธ.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะเลาะ - นาเตย หมู่ที่ 1 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6