ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 มิ.ย. 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 มิ.ย. 2563
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
20 พ.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง แจ้งการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 ต.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ต.ค. 2562
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ต.ค. 2561
8 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 เม.ย. 2561
9 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 เม.ย. 2561
10 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5