ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ธ.ค. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 พ.ย. 2563
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
08 ต.ค. 2563
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2563
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ต.ค. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
02 มิ.ย. 2563
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ปีพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
02 มิ.ย. 2563
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
05 ม.ค. 2563
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
20 พ.ย. 2562
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง เรื่อง แจ้งการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6